Truth is Concrete Network Maps, Graz

Truth is Concrete (@Truthisconcrete) 24/7 marathon camp on artistic strategies in politics and political strategies in art.

http://truthisconcrete.org/programme

Collaboration Network Map of the marathon participants.

People are connected through collaboration.

Tactics Network Map of the marathon participants.

Tactics are connected through shared person who uses them.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Email Listesi

İki ayda bir sergilerden ve konuşmalardan duyurular.