Meta-Control, 319 Scholes, New York

Meta-Control performance at the 319 Scholes Launch Party in Bushwick. August 29, 2009. Performing with Sutekh’s live music.

Video above from Club Phazon, Tokyo, 2007.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Email Listesi

İki ayda bir sergilerden ve konuşmalardan duyurular.