İstanbullaşmak Kavram Ağı İstanbullaşmak veritabanındaki kavramlar ve ortaya çıktıkları zaman dilimleri arasındaki ilişkileri dinamik bir ağ haritası olarak gösteriyor.

İstanbullaşmak, kentsel yapı içerisinde göz ardı edilen aktörleri ve olguları sorunsallaştıran sanatçı ve araştırmacıların görsel üretimlerinden karar ve icraat mekanizmalarının beyanatlarına, 1999’dan 2011’e kentin yakın zamanlı hafızasındaki durakları ve süreçleri interaktif bir veritabanında izlemeye açıyor. Bu veritabanı, sanatçı videoları, fotoğraf serileri, belgesel filmler, haber klipleri, karikatürler ve mimari projelerin güncel bir istifinden oluşuyor. İçerik, kente dair tipik söylem ve tarifleri yeni bakış açıları önermek üzere araçsallaştıran 80 kavramın altında örgütlenerek birbiriyle ilişkileniyor. Bu kavramların işaret ettiği sorunsallar, sergide yer alan 400’ü aşkın medya ile vurgulanıyor.

İstanbullaşmak sergisinin kavramsal çerçevesi, 2008 yılında Pelin Derviş, Bülent Tanju ve Uğur Tanyeli tarafından belirlendi. Üçlü aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde yayımlanan ve çok yazarlı bir eleştirel sözlük olan İstanbullaşmak: Olgular, Sorunsallar, Metaforlarkitabının editörlüğünü üstlendi. Proje kapsamında ayrıca, Meriç Öner’in editörlüğünde, Oğuz Meriç’in hava fotoğrafları üzerinden İstanbul’un kentsel dokusundaki değişimin neden ve etkilerini tartışan Tracing Istanbul (from the air) [İstanbul, Hava Fotoğraflarıyla İz Sürmek] ve Pelin Derviş ile Meriç Öner’in eş editörlüğünde, kentsel kurguyu haritalar aracılığıyla görselleştiren Mapping Istanbul [İstanbul’u Haritalamak] kitapları yayımlandı.

Evren Yantaç’ın tasarımı ve Hüseyin Kuşçu’nun yazılımı ile oluşturulan güncel bir kentsel arşiv niteliğindeki veritabanı internet üzerinden erişilebiliyor. SALT Beyoğlu’nun ikinci ve üçüncü katında yer alan projelerin görsel ve mekânsal tasarımı, Project Projects ve Superpool’un tarafından yapıldı.

Email Listesi

İki ayda bir sergilerden ve konuşmalardan duyurular.