Karmaşık Ağların Yaratıcı Kullanımı, Bilgi Üniversitesi E3 Mimarlık Ve Tasarım Kulübü Konferansı

Burak-Arikan-karmasik-aglarin-yaratici-kulanimi-Bilgi-Universitesi-Mimarlik-Tasarim-E3-konferans-2013

24 Aralık Salı, 2013
13:00
Mimarlık Ve Tasarım Kulübü Konferansı
E3 303 Yüksek Lisans Atölyesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi

Karmaşık Ağların Yaratıcı Kullanımı

Son yaptığım işlerin üzerinden giderek ağ haritalaması neden bugün önemli ve kendi işlerinizde nasıl kullanabilirsiniz tartışacağız. Konuşmada MyPocket (2008), Yüksek Öğrenim Endüstriyel Kompleksi (2013), Mülksüzleştirme Ağları (2013) ve Graph Commons kolektif “ağ haritalama” platformu sunulacak ve tartışılacak.

Daha fazla bilgi:
http://burak-arikan.com/mypocket
http://burak-arikan.com/ozeluniversiteler
http://mulksuzlestirme.org
http://graphcommons.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Burak Arikan’s Email List

Bimonthly updates about new work, upcoming shows, and talks.