İslam Cumhuriyet Neoliberalizm çalışması İstanbul’a yayılmış olan camilerin, cumhuriyet anıtlarının/müzelerinin ve alışveriş merkezlerinin etki alanlarına göre birbirlerine bağlandığı ağ haritalarından oluşuyor. Bu haritalar Türkiye’de hakim olan üç ana ideolojinin –İslam, Cumhuriyet, Neoliberalizm– temsili olan mimari yapıların fiziki çevre etkisine göre ilişkilendirilmesiyle oluşan ağ örüntülerinin karşılaştırmalı bir gösterimini sunuyor.

Camiiler Ağı – İstanbul’da bulunan yaklaşık 3000 camiinin ezan seslerinin erişibildiği mesafeler açısından örtüşmesine göre ilişkilendirilmesi (ezan sesi minarenin etrafında ~300m çapında bir alanda duyulabilir).

Cumhuriyet Anıtları Ağı – İstanbul’da bulunan cumhuriyet anıtlarının/müzelerinin kent içinde fiziksel yakınlıklarına göre ilişkilendirilmesi.

Alışveriş̧ Merkezleri Ağı – İstanbul’da bulunan alıveriş merkezlerinin kapasitelerinin kentte erişebildiği alanların örtüşmesine göre ilişkilendirilmesi.