View interactive

Ceza Sistemleri Ağı, ceza hukuku açısından tartışma uyandıran uygulamalar ve dünya ülkeleri arasında ilişki kuran bir ağ haritasıdır: Yargı başlıkları altında, müebbet hapis, şartlı tahliye, genel af gibi ceza ve uygulamaların uygulanıp uygulanmaması ve belirlenmiş ceza tanımları üzerinden dünya ülkelerinin birbirine bağlandığı bir ağ haritası. Bu diyagram ceza hukukları açısından ülkeler arasında büyük ölçekli bir mukayese imkanı sunuyor. Örneğin, müebbet hapis Norveç ve birçok Güney Amerika hukukunda yer almıyor. Belirsiz tutukluluk ve gözaltı süreleri Türkiye ve birçok Orta Doğu ülkelerinde büyük bir sorun iştikal ederken, Avrupa ülkeleri için herhangi bir tartışma yaratmıyor.

Ağ haritası kendi kendini organize eden bir yazılım sistemidir, bağlantılar haritanın çehresini belirler, ülkeler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları, merkezdeki ve sınılardaki cezaları gösterir.

Araştırma Zeyno Üstün.

30 Ocak – 27 Nisan 2014 tarihleri arasında Oslo’da Henie-Onstad Kunstsenter‘de “We Are Living On a Star” sergisinde gösterilmiştir.

One response to “Ceza Sistemleri Ağı

Comments are closed.

Email Listesi

İki ayda bir sergilerden ve konuşmalardan duyurular.