“Openstudio İlişkiler Ağı”, Architectural Design (AD), 2006

Openstudio İlişkileri Görselleştirmesi, “Tasarımda Toplu Zeka“ Architectural Design (AD), Eylül 2006.
PDF İndir

Email Listesi

İki ayda bir sergilerden ve konuşmalardan duyurular.