Ağ haritası, İMKB’de bulunan 350 şirket ve Türkiye’de vergi muhafiyeti tanınan 234 vakfın toplam 3310 yönetim kurulu üyesini içermektedir. Düğümler kurumları ve yönetim kurulu üyelerini, bağlantılar yönetim kurulu üyeliğini temsil etmektedir. Haritada isimler, kendiliğinden organize olabilen bir yazılım-diyagram üzerinde doğal ortaya çıkan merkezi aktörleri, yapısal delikleri, dolaylı bağlantıları ve organik kümeleri göz önüne seriyor. Haritada ortaya çıkan kurum kümeleşmeleri super-kurumları göstermektedir. Super-kurumlar toplum içinde yüksek yoğunlukta iktidar sahipleridir.

2 responses to “Ortak Yönetim Kurulu Üyelerine Göre Vakıflar ve Şirketler Ağı: Türkiye Edisyonu

Comments are closed.

Email Listesi

İki ayda bir sergilerden ve konuşmalardan duyurular.