Harita, ARTER “İkinci Sergi”ye katılan sanatçıları ve daha önce katıldıkları grup sergilere katılmış diğer sanatçıları ve küratörleri içermektedir. Düğümler sanatçıları ve küratörleri, bağlantılar grup sergileri temsil etmektedir.

Haritayı oluşturan veri sergiye katılan her sanatçının biyografisinden başlayarak, katıldıkları grup sergilerinin listesini ve her bir grup sergiye katılan diğer sanatçıların listesinden oluşmaktadır. Harita 1982 – 2010 yılları arasında gerçekleşen 700+ grup sergisinden 5000+ sanatçı ismini içermektedir.

2 responses to “Beraber Sergi Yapmış Sanatçılar Ağı: ARTER “İkinci Sergi” Edisyonu

Comments are closed.

Email Listesi

İki ayda bir sergilerden ve konuşmalardan duyurular.