MyPocket sanatçının günlük banka hareketlerindeki örüntüleri analiz ederek her gün bir sonraki gün ne alacağını tahmin eden bir canlı yazılımdır. Bu tüketim tahminlerini ve geçekleşen harcamaları Internet’te yayınlayarak kişisel finans kayıtlarını herkese açar.

Normalde mahrem olan kişisel finans kayıtlarımız, maremiyet hakkımız ihlal edilerek şirketler tarafından tüketici davranışlarını ölçmek ve pazarlama amacıyla analiz edilmektedir. Bu durumun üzerine giden MyPocket sisteminde sanatçının üç yıllık harcama geçmişi, gelecekteki harcamalarını öngörmek üzere özel bir yazılım ile analiz edilir. Bu tahminler kullanıldıkça ve giderek daha fazla kişinin seçimlerini belirlemeye başladıkça, zamanla bir yanda kişinin davranışlarının, diğer yanda tahmin yapan algoritmanın birbirine uyum sağladığı bir döngüye sokar.

Bank of America’nın gizlilik anlaşması dökümanındaki bir satırdan ilhamla geliştirilen MyPocket sistemi 2008 – 2010 yılları arasında sanatçıyı bir hayat deneyine maruz bırakarak 2 yıl çalışmıştır.

http://turbulence.org/Works/mypocket/

Sergiler:

Data Asymmetry, Winchester, UK, 2016

MediaSpace / Filmwinter, Stuttgart, 2009

Künstlerhaus Bethanien, Berlin, 2009

“New Media: Why”, Neuberger Museum of Art, New York, 2009

“After The Net”, Observatori, Valencia, 2008

6 responses to “MYPOCKET

Comments are closed.

Email Listesi

İki ayda bir sergilerden ve konuşmalardan duyurular.