İslam Cumhuriyet Neoliberalizm çalışması İstanbul’a yayılmış olan camilerin, cumhuriyet anıtlarının, ve alışveriş merkezlerinin etki alanlarına göre birbirlerine bağlandığı ağ haritalarından oluşuyor. Bu haritalar Türkiye’de hakim olan üç ana ideolojinin -–İslam, Cumhuriyet, Neoliberalizm–- temsili olan mimari yapıların fiziki çevre etkisine göre ilişkilendirilmesiyle oluşan ağ örüntülerinin karşılaştırmalı bir gösterimini sunuyor.

Camiiler Ağı – İstanbul’da bulunan yaklaşık 3000 camiinin ezan seslerinin erişibildiği mesafeler açısından örtüşmesine göre ilişkilendirilmesi (ezan sesi minarenin etrafında ~300m çapında bir alanda duyulabilir).

Cumhuriyet Anıtları Ağı – İstanbul’da bulunan cumhuriyet anıtlarının/müzelerinin kent içinde fiziksel yakınlıklarına göre ilişkilendirilmesi.

Alışveriş̧ Merkezleri Ağı – İstanbul’da bulunan alıveriş merkezlerinin kapasitelerinin kentte erişebildiği alanların örtüşmesine göre ilişkilendirilmesi.

Sergiler:

Diagrams of Power, Onomatopee, Eindhoven, NL, March 9 – May 9, 2019

Under the Radar: 5533, ISCP, New York, US, January, 2019

Data Asymmetry, Winchester Art Gallery, Southampton, UK, November, 2016

Istanbul Design Biennial, Istanbul, TR, 2012

Email Listesi

İki ayda bir sergilerden ve konuşmalardan duyurular.