View interactive

Özel üniversiteler ve mütevelli heyetleri üzerinden bağlı oldukları şirketler ve kurumlar ağı Türkiye’nin yüksek öğrenim endüstriyel kompleksini oluşturmaktadır. Ağ haritası 68 özel üniversite (kırmızı), 625 mütevelli heyeti üyesi (siyah), 970 kurum (mavi ile şirketler, vakıflar, dernekler, siyasi partiler, devlet üniversiteleri) ve kurumlar ile kişiler arasında taranan 2001 ilişki içermektedir.

Üniversitelerin güç odaklarını belirleyen mütevelli heyeti üyelerinin diğer şirket ve kurumlarla mevcut olan ilişkilerini analiz edebilmek, bu bilgiye dair bir veri tabanı oluşturmak ve bu verilerin üzerinde gezebildiğimiz bir ilişkiler haritasını çıkartmak özelleştirilen eğitim ekosistemini ve bu ekosistemin ürettiklerini anlamak bize sosyal ve politik açılardan son derece önemli bir araç kazandıracaktır. Sergilenen ağ haritası, Koç Üniversitesi’nin de bir üyesi olduğu 68 özel üniversite ve çevresinin oluşturduğu ekosistemi, yüksek öğrenim kurumlarının aktörlerini ortaya koymakta, dolaylı ilişkilerini, merkeziyeti, ayrılıkları ve kümeleşmeleri görünür kılmaktadır.

Çalışma 47” dokunmatik ekran ve bir özel yazılım üzerinde etkileşimli ağ haritası ve 260 x 125 cm boyutlarında bir baskı şekline yerleştirme olarak üretilmiştir. Koç Üniversitesi’nde gösterilmektedir. Ayrıca internet üzerinde http://burak-arikan.com/ozeluniversiteler adresinde erişime açıktır.

Araştırma & Kavramsal Metin Zeyno Üstün

One response to “Yüksek Öğrenim Endüstriyel Kompleksi

Comments are closed.

Email Listesi

İki ayda bir sergilerden ve konuşmalardan duyurular.