View interactive

Sanatçı Koleksiyoncu Ağı sanat topluluğunun “doğası” üzerine, devam etmekte olan bir veri oluşturma ve haritalama araştırması. İlk aşamalarda veri oluşturmak için koleksiyonculardan sanatçılarının listesi rica edildi. Devam eden aşamalarda ise sanatçılar da koleksiyoncularının listesi ile haritaya katılım için davet edildi. Böylece harita bir sanat eseri alışverişinde her iki tarafın da sağladığı verileri içerir hale geldi. İsimler arasında koleksiyonda bulunma üzerinden bağlantılar kurularak oluşturulan yazılım-harita, kendiliğinden organize olarak merkezi aktörleri, dolaylı bağlantıları ve organik kümeleri göz önüne seriyor. Üçüncü aşamadan beri, algoritmik tahminler yapılarak gelecekte hangi sanatçılar ile koleksiyoncular arasında ilişikiler kurulabileceği gösterilmekte.

Sanatçı Koleksiyoncu Ağı, sanat dünyasının ana dinamiklerinden olan koleksiyoncu-sanatçı ilişkisini kamuya ve sorguya açmayı amaçlıyor. Arıkan, mevkiler, ayrıcalıklar ve gizlilik üzerinden işleyen sanat dünyasını, serbest erişim, açık paylaşım ve katılımcı prensiplere dayalı işleyen teknolojik sistemlerle incelemeye alıyor. Çalışma büyük dijital baskı şeklinde ve izleyicilerin dokunmatik ekranda ağ ile etkileşimli keşif yapabilecekleri şekilde sergilenmektedir.

Bu uzun süreli çalışmanın ilk aşaması Perili Köşk’teki Borusan Contemporary Müzesi daimi koleksiyonunda (2011) bulunuyor. İkinci aşaması ise Maçka Sanat Galerisi’nde Burak isimli sergide (2012) gösterildi ve galeri çevresindeki koleksiyoncu ve sanatçılar ağına eklendi. Üçüncü aşaması açık bir çağrıyla veri üretimine döndü ve tekrar Borusan Contemporary Müzesinde Datascape sergisinde (2013) gösterildi. 30. Lubliyana Bienali (2013) için Slovenya’dan sanatçıların ve koleksiyonerlerin olduğu özel bir aşama üretildi. Ayrıca, çalışma Beyrut Amerikan Üniversitesi Sanat Merkezi’nde “Critical Machines” (2014) sergisinde gösterilmekte ve 2014 Eylül’de Paris’te “Human Economy” sergisinde gösterilecek.

Sergiler

Artist Collector Network: Phase III, Human Economy at HEC
2014, Paris

Artist Collector Network: Phase III, Critical Machines, American University of Beirut
2014, Beirut

Artist Collector Network Phase III, 30th Biennial of Graphic Arts Ljubljana
2013, Ljubljana

Artist Collector Network: Phase III, Datascape, Borusan Contemporary
2013, Istanbul

Artist Collector Network: Phase II, Nam June Paik Award Exhibition
2012, Bochum

Artist Collector Network: Phase II, Burak, Macka Sanat Galerisi
2012, Istanbul

Artist Collector Network: Phase I, Seven New Works, Borusan Contemporary
2011, Istanbul

2 responses to “Sanatçı Koleksiyoncu Ağı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Email Listesi

İki ayda bir sergilerden ve konuşmalardan duyurular.