SPS

Dağıtık proje yönetimi için bir XML veri yapısı

ACTIVIXML

Sosyal aktivistler arası bilgi akışını soyutlayıp hızlandırmayı amaçlayan bir XML veri yapısı

Email Listesi

İki ayda bir sergilerden ve konuşmalardan duyurular.