Ağ Haritalama Atölyesi, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul

Haritalama ve görsel analiz yoluyla karmaşık ağlar tasarlama ve anlamlandırma üzerine üç günlük bir ders ve atölye çalışması. Temel el çizimi alıştırmalardan başlayarak, adım adım bilgisayarda karmaşık ağlar geliştirilecek. Çalışma ağ teorisi, topolojiler, ilişki türleri, bilgi modelleme, görsel analiz, merkezileşme, ve kümeleşme konularına odaklanacak. Katılımcılar en çok gözlemleyerek, taslak çizerek, ve tartışmalara katılarak öğrenecekler.

Beraber ağ haritalama ve analiz için Graph Commons kullanılmaktadır:
http://graphcommons.com

Diğer ağ haritalamaları atölyeleri:
http://teaching.burak-arikan.com/creative-networking

* Yukarıdaki fotoğraf Amber 2010 Verikent Ağ Haritalama Atölyesi‘nden.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Email Listesi

İki ayda bir sergilerden ve konuşmalardan duyurular.