Koleksiyoner Sanatçı Ağı: Aşama III, Borusan Contemporary, Istanbul

Koleksiyoncu Sanatçı Ağı‘nın üçüncü aşaması Borusan Contemporary’de “Datascape” sergisinde 26 Nisan – 1 Eylül 2013 arasında gösterilecek. İlk aşamalarda veri oluşturmak için haritada yer alan her koleksiyoncudan sanatçılarının listesi rica edildi. Bu aşamada ise sanatçılar da koleksiyoncularının listesi ile haritaya katılım için davet edildi. Böylece harita bir sanat işi alışverişinde her iki tarafın da verilerini içerir hale geldi. Toplanan veriler kendiliğinden organize olabilen bir yazılım-haritaya ekleniyor ve isimler arasında bağlantılar kurularak merkezi aktörler, dolaylı bağlantılar ve organik kümeler göz önüne seriliyor. Ayrıca, bu aşamayla beraber etkileşimli harita ve tüm veriler herkesin erişimine açık olarak online yayınlanacak.
Metnin devamı

Datascape
26 Nisan – 1 Eylül 2013
Borusan Contemporary Perili Köşk, İstanbul
Küratör: Benjamin Weil
Sanatçılar: Burak Arıkan, Angela Bulloch, David Claerbout, Ryoji Ikeda, Michael Najjar, Enrique Radigales, Thomas Ruff, Karin Sander, Charles Sandison and Pablo Valbuena.

Koleksiyoncu Sanatçı Ağı: Aşama III
2013, özel yazılım, dokunmatik ekran (46” LCD)

Artist-Collector-Network-phase3-BorusanContemporary-2013-Burak-Arikan
Koleksiyoncu Sanatçı Ağı: Aşama III dokunmatik ekran yerleştirmesi.
Artist-Collector-Network-phase3-BorusanContemporary-2013-Burak-Arikan-closeup
Koleksiyoncu Sanatçı Ağı: Aşama III ekrandan yakın görüntü: bir koleksiyonerin aldığı sanatçılar ve gelecekte alabileceği sanatçılar yeşil renk ile gösteriliyor.
Artist-Collector-Network-phase3-BorusanContemporary-2013-Burak-Arikan-closeup3
Koleksiyoncu Sanatçı Ağı: Aşama III ekrandan yakın görüntü: sanatçı Cindy Sherman’nın koleksiyonerleri ve gelecekte kendisinden alma ihtimali olan koleksiyonerler (yeşil renkli).

Artist-Collector-Network-phase3-BorusanContemporary-2013-Burak-Arikan-closeup2
Koleksiyoncu Sanatçı Ağı: Aşama III ekrandan yakın görüntü: sanatçı Kutlug Ataman’nın koleksiyonerleri ve gelecekte kendisinden alma ihtimali olan koleksiyonerler (yeşil renkli).

Koleksiyoncu Sanatçı Ağı: Aşama III

Zeynep Gökay Üstün

Koleksiyoncu Sanatçı Ağı: Aşama III (2013) sanat dünyasının “doğası” üzerine, devam etmekte olan bir veri oluşturma ve haritalama araştırmasının üçüncü aşamasıdır. İlk aşamalarda veri oluşturmak için haritada yer alan her koleksiyoncudan, sanatçılarının listesi rica edildi. Bu aşamada ise sanatçılar da koleksiyoncularının listesi ile haritaya katılım için davet edildi. Böylece harita bir sanat işi alışverişinde her iki tarafın da verilerini içerir hale geldi. Toplanan veriler kendiliğinden organize olabilen bir yazılım-haritaya ekleniyor ve isimler arasında bağlantılar kurularak merkezi aktörler, dolaylı bağlantılar ve organik kümeler göz önüne seriliyor.

Varsayılanın aksine, harita salt bir temsil veya yalın bir görselleştirme değildir. Tanımının da netleştirdiği üzere harita topolojik tasviri okumamıza ve büyük resmin içindeki ilişkisellikleri anlamımıza imkan sağlayan verileri ihtiva eder. Bu işte ağ haritası, işlemsel analiz, yani yazılım üzerinden çalışan bir algoritmik arayüzdür. Dolayısıyla harita ile etkileşen kişi, ağ haritası üzerinde bazı bölümleri öne çıkararak veya diğerlerini filtreleyerek ağın yapısını analiz edebilir ve içselleştirebilir; hangi aktörler merkezde hangileri dış çevrede kalıyor, organik gruplar haritada nerede şekilleniyor, hangi gruplar arasında boşluklar mevcut görebilir ve gizli güç dengelerini keşfedebilir. Verinin büyüklüğünün mevcut kanvası aştığı durumlarda algoritmik arayüz verinin kullanımını mümkün kılmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, ağ haritası görsel bir dil ile konuşmaktan ziyade algoritmik bir dil benimser.

Diğer bir ifadeyle, ağ haritası içinde yer alan aktörler ağın yapısını dair doğal ancak parçalı bilgiye sahip olabilir. Ağ haritası ise daha kapsamlı bir resim ortaya koyar. Herhangi özne ister galerici, koleksiyoncu, sanat danışmanı veya sanatçı olsun, parçası oldukları ağın içindeki ilişkiler ve dinamikler hakkında bilgili olabilir, ancak çoklu kaynaktan yararlanan haritalama gerçekliğin daha geniş çaplı bir tablosunu ortaya koyabilme avantajına sahiptir.

Koleksiyoncu-Sanatçı Ağının üçüncü aşamasında Arıkan bir algoritmik tahmin yazılımı ile sanatçılar ve koleksiyoncular arasında oluşacak yeni ilişkilere dair tahminlerini de sunuyor bize. Tahminler, diğer bir deyişle bir koleksiyoncunun hangi yeni sanatçıdan iş alacağını ya da diğer vektörde bir sanatçıdan hangi koleksiyoncunun iş alacağını ön görüyor. Diyagramda bir ismin üzerine dokunduğunuzda, o isme olan direk bağlantılar ön plana çıkar ve tahminleri ise yeşil renkle gösterilir. Yeni bağlantıları tahmin etmek ağ diyagramının veri yapısına ve güç ilişkilerine dair yeni bilgiler sunan bir diğer algoritmik kullanımıdır.

Koleksiyoncu-Sanatçı Ağının ilk aşaması Perili Köşk’te yer alan Borusan Contemporary koleksiyonunda yer alırken, ikinci aşama ise Maçka Sanat Galerisi ile bağlı olan sanatçı ve koleksiyoncuları projeye dahil etmiştir. Projenin üçüncü aşaması tekrar Perili Köşk’te gösterimde olan Datascape sergisi kapsamında Borusan Contemporary’de sergilenecektir.

One response to “Koleksiyoner Sanatçı Ağı: Aşama III, Borusan Contemporary, Istanbul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Email Listesi

İki ayda bir sergilerden ve konuşmalardan duyurular.